Prognóza života po cerebrálnej ischemickej mŕtvici

click fraud protection

V tomto článku sa naučíte: Aká je prognóza pre život potom, čo utrpel ischemickú cievnu mozgovú príhodu. Aká je miera prežitia u pacientov, kedy je prognóza priaznivá, aj keď obnovu stratených funkcií nemožné.Tiež nuansy predikciu v závislosti od postihnutej oblasti mozgu. Obsah

článku:

 • Aké faktory ovplyvňujú prognózu po ischemickej prežitie pacienta zdvihu
 • Štatistika
 • dôvody, lebo zhoršovala oživenie
 • V niektorých prípadoch dobrou prognózou?
 • keď funkčné využitie je možné( alebo takmer nemožné)?
 • počasia na báze

mozgovej lézie Ischemická mŕtvica - zrýchlené obehové poruchy mozgového tkaniva v dôsledku zúženia mozgových ciev, oklúziu tepny trombom alebo aterosklerotického plátu. V dôsledku rýchlo sa rozvíjajúce hypoxia, a časť mozgu bunky hynú.

To je veľmi život ohrozujúci stav, je jednou z hlavných príčin úmrtia alebo trvalej invalidity pacientov. počasie v každom prípade je iný, ale všeobecné typické prípady budeme diskutovať neskôr v článku.

instagram viewer

možné( pravdepodobné) následky mozgovej príhody: Poruchy

 • reči;
 • obličiek;zhoršenie pamäte
 • ;
 • paréza( čiastočné zníženie objemu prevádzky v dôsledku poškodenia nervového systému);
 • obrna( úplná absencia vôľových pohybov).
Dôsledky ischemickej

zdvihu v nevratných procesoch vyskytujú negatívne prognózu. Takí pacienti sú často pripútaní na lôžko, niektoré z nich môžu vykonať len menšie akcie, ako je prevrátenie, sadne si na posteľ, s podporou okolo miestnosti.

v prípade straty funkcie pomaly, ale iste zotavil, rehabilitácia môže trvať dlhšie ako jeden rok. Pacienti teda nie sú schopní to urobiť bez pomoci. Sú vyrobené z postihnutia.zotavenie

po cievnej mozgovej príhode sa zaoberá neurológ a rehabilitáciu.

lekár zaoberajúci sa rehabilitáciu pacientov s cievnou mozgovou príhodou

Aké faktory ovplyvňujú prognózu

faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života Vysvetlenie objemu
a lokalizáciu odumreté zameraním Čím väčšia časť odumretie mozgového tkaniva, vážnejšie a nevratných príznaky cievnej mozgovej príhody. Pravdepodobnosť úmrtia je vyššie, ak odumretie mozgovej substancie sa nachádza v oblasti mozgu dôležité centrá
Stupeň neurologických porúch a ich reverzibility( mŕtvica), závažnosti ťažších zdvih pokračuje, tým väčšie a ťažšie, než jeho symptómy. Napríklad, je pravdepodobnosť obnovenie citlivosti a motorickú aktivitu paralyzované polovice tela, je oveľa menej, než v ruke paréza
Vek pacientov, u starších osôb a u starších osôb ochorenia závažnejšie. Majú vysokú pravdepodobnosť invalidity a úmrtia
mozgový infarkt dôvodu najnepriaznivejšie prognózu mŕtvica, ktorá vyvstala na pozadí aterosklerózy( kvôli súbehu tepien cholesterolu plaku) a separáciu krvných zrazenín a upchatiu ich prítomnosti
nádoba sprievodných závažných ochorení srdca, ciev a žliaz s vnútornou sekréciou situáciu komplikuje existujúcimi chorobami: cukrovka, ochorenia srdca, fibrilácia predsiení a ďalší rozvoj
komplikácií v prvých 7 dní vysoká pravdepodobnosť úmrtiavzhľadom k opuch mozgu sekundárnej ischémie mozgového kmeňa lézií dýchacej alebo kardiovaskulárnej centier transformácia ischemickej hemoragických infarktu a t. d.
Včasnosť a gramotnosti odbornej lekárskej pomôcť menšie časový interval medzi zdvihom a začiatkom resuscitáciepriaznivejšie prognóza pre životné prežitie pacienta

Statistics

Počas prvých 7 až 30 dní zomrie 15 až 25% pacientov.Úmrtnosť v polovici prípadov sa vyskytujú v dôsledku mozgového edému, na druhej strane - v dôsledku zápalu pľúc, oklúziu pľúcnej tepny, infekcia krvi, obličiek alebo respiračné zlyhanie.

Až 40% úmrtí sa vyskytuje v prvých 1 až 3 dňoch, umierajú pacienti v dôsledku rozsiahleho poškodenia mozgu a edémov. Z pozostalých 60-70% ľudí má neurologické poruchy, ktoré spôsobujú, že sú invalidne postihnuté.O šesť mesiacov neskôr tieto poruchy zostávajú u 40% pacientov a do konca prvého roka okolo 25-30%.

Dôležitým kritériom predikcie je obnovenie zhoršených funkcií motora počas prvých 3 mesiacov.po ischemickej mŕtvici. A fungovanie dolných končatín je obnovené lepšie ako horné.Špatným prognostickým znakom je absencia akejkoľvek motorickej aktivity ruky do konca 1 mesiaca. Najpriaznivejšia prognóza po lacunárnej mozgovej príhode, ku ktorej došlo v dôsledku zúženia malých tepien mozgu.

prežitia pacientov v prvom roku po infarkte mozgu ide o 65-75% za 5 rokov - 50%, do 10 rokov, 25% prežije. Opakovaná mŕtvica sa pozoruje u 30% pacientov, ktorí prežili počas prvých 5 rokov po prvej epizóde ochorenia.

Spôsobuje zhoršenie zotavenia po ischemickej mozgovej príhode

 • Ateroskleróza;
 • utrpel infarkt myokardu;
 • k dispozícii srdcové choroby;Fibrilácia predsiení;
 • označil kognitívne poškodenie;
 • sprievodné ochorenia v štádiu dekompenzácie, napríklad kongestívne zlyhanie srdca;Akútne infekcie
 • ;
 • útlak vedomia až do sútoku v kóme;
 • staroba.

Kedy je prognóza úspešná?

Pravdepodobnosť reverzibility porúch je vysoká u pacientov:

 • v mladom veku;
 • s malým objemom a "úspešnou" lokalizáciou zamerania mozgovej nekrózy;
 • s minimálnymi neurologickými prejavmi;
 • pri zachovaní vedomia;
 • , keď je ovplyvnená len jedna mozgová cieva;
 • v neprítomnosti srdcového a cievneho ochorenia.

Kedy je obnova funkcie ťažká alebo nemožná?

 1. S rozsiahlou ischemickú mozočku mŕtvice, mozgového kmeňa, mozgová kôra, spojené s trvalým ochrnutím, paréza, poruchy reči, prehĺtanie, vízie;
 2. pre srdcové ochorenia v štádiu dekompenzácie s významným porušovaním prietoku krvi cez cievy;
 3. s kómou;
 4. v prípade, že bola druhá mŕtvica, nie je v transformácii ischemickej hemoragický vylúčené, sprevádzané krvácanie do mozgu.

Podľa štatistických údajov 70% prípadov opakovanej mŕtvice končí úmrtím pacienta. Najkritickejšie sú 3, 7, 9 dní po vzniku akútneho nedostatku krvného obehu v mozgu. Riziko recidívy cievnej mozgovej príhody je udržiavaná po celý zvyšok svojho života, vzhľadom k tomu, že dôvody, ktoré vyprovokované prvú epizódu ochorenia nezmizli.

predpovede o tom, čo časť mozgu udrel

funkčných oblastí mozgu

prežitia u lézií mozgového kmeňa

mozgového kmeňa - veľmi dôležité oblasti mozgu. Obsahuje množstvo nervových zväzkov a centier vitálnej aktivity - vestibulárny, vazomotorický, dýchací, stred termoregulácie. Ovplyvnenie tohto alebo toho dôležitého oddelenia vedie k často nezvratným dôsledkom s vysokou pravdepodobnosťou smrti. Pri zachovaní funkcií týchto centier je ťažké predpovedať, pretože veľa závisí od zdravia a veku pacienta.

prognózu ischemickej cievnej mozgovej príhody z mozoček mozoček

závisí koordináciu pohybov, takže smrť buniek v chorých oblasti nemá žiadnu kontrolu nad svojimi činmi, že porušila jeho rovnováhu a orientáciu v priestore, pohyb sa stáva chaotická, znížený svalový tonus. Anatomicky je cerebelum umiestnený v blízkosti mozgového kmeňa. Ak v 1 deň osoba nedostala riadnu lekársku starostlivosť, potom opuch začne stláčať stonku štruktúry, čo môže viesť ku kóme a smrti.

Prognóza mozgovej príhody okcipitálnej oblasti mozgu

Kortex hemisféry okcipitálnej zóny zodpovedá za videnie. Zachytáva a transformuje informácie získané cez optické nervy. Ak je ovplyvnená ľavá hemisféra, pacient prestane vedieť, čo je na pravej strane zorného poľa a naopak. Pri zmene vytvárania vizuálnych obrázkov človek stráca schopnosť identifikovať objekty a rozpoznať známych ľudí.

Obvykle po včasnej liečbe je prognóza priaznivá, do pol roka alebo dokonca skôr, vízia sa obnoví.Hoci rozpoznanie zriedka pozorovaných objektov a neznámych ľudí môže zostať až do konca života ťažké.

Prognóza pre život po kóme

Mozgový kóma je najťažšou možnosťou, rovnako ako ischemická mŕtvica, ktorá sa vyvíja s rozsiahlym poškodením mozgového tkaniva. Môže to byť sprevádzané neschopnosťou dýchať nezávisle v dôsledku poškodenia dýchacieho centra, termoregulácie a zhoršenej kardiovaskulárnej funkcie. Pri týchto porušeniach je riziko úmrtia vysoké.Šanca na čiastočné obnovenie funkcií je menej ako 15%.

V závažných prípadoch môže nástup ischemickej cievnej mozgovej príhody viesť ku kóme

Predčasná smrť môže nastať, ak:

 • starne u pacientov starších ako 70 rokov;
 • pretrvávanie pre kómu dlhšie ako 3 dni závažného myoklonu - nedobrovoľné náhle svalové kŕče, ktoré sa prejavujú zášklbami, kŕčom alebo pohybom končatín;
 • rozvoj renálneho alebo srdcového zlyhania.

Zaregistrujte Sa Do Nášho Bulletinu

Pellentesque Dui, Non Felis. Maecénovci