De procedure voor het indienen van een klacht over de kwaliteit van diensten

click fraud protection

Op dit moment, volgens de eisen van de huidige wetgeving, de wettelijke en reglementaire wettelijk kader van de Russische Federatie, met inbegrip van de arbeidswet in elke organisatie, bedrijf of instelling moet Procedures for Quality Klachten leveren sociale of enige andere diensten gehouden orde van op kernactiviteiten en goedgekeurd hoofd of directeur van de organisatie .

Om u voor een lange tijd niet om de vereiste documenten te vragen, breng ik klaar modellen van de 2017 Orde van Goedkeuring van de procedure zelf klachtenprocedure. Gratis te downloaden documenten in docx-formaat en ze gemakkelijk en snel aan te passen aan de behoeften van hun instelling.

Order "Bij goedkeuring van het middel op de kwaliteit van klachten bij de Organisatie: een steekproef van 2017

staat fiscale( budget, onafhankelijk) instelling( organisatie, bedrijf)( sociale) diensten«naam van het Centrum van de Sociale Diensten»

P R K AZ

11mei 2017, art. Titel nummer 25

Bij goedkeuring van de aspecten van kwaliteit van de klachten van de procedure voor het verstrekken van( voorziening) van de sociale diensten in de CCU( SBD, ANO) CO "TSSON Naam»

instagram viewer

Met het oog op de kwaliteit van de sociale diensten professionals en maatschappelijk werkers in de CCU te verbeteren( SBD, ANO) CO"Naam TSSON"( hierna te noemen - de organisaties, instellingen, bedrijven) de ontvangers van de sociale diensten organisaties( hierna te noemen - ontvangers), het verbeteren van de feedback vormen van communicatie bureaus en de ontvangers, hierbij bestel:

 1. goedkeuren van de PortDock klachten over de kwaliteit van de sociale diensten in de CCU CO "TSSON Name".
 2. Dit besluit treedt in werking op 11 mei 2017.
 3. De handhaving van dit besluit is de adjunct-directeur( operationeel directeur) Naam IO

Director( manager), Voornaam Achternaam.

vertrouwd met de volgorde: Naam, initialen, datum, handtekening!

gratis sample 2017 bestelling kan hier gedownload worden. ..

procedure voor het indienen van klachten over de kwaliteit van de dienstverlening in de Organisatie: een steekproef van 2017

bijlage bij de orde van de bestuurder( hoofd) van het Burgerlijk Wetboek( SBD, ANO) CO "Naam TSSON" van 2017/05/11, het nummer 25

de procedure voor het indienen van klachten over de kwaliteit van( voorzieningen) van( sociale) diensten op het CCU( SBD, ANO) CO "TSSON Naam» 1. burgers( wettelijke vertegenwoordigers) hebben het recht om het handelen of nalaten van de ambtenaren beroep, deskundigen CCU( SBD, ANO) CO "Name TSSON"( hierna te noemen - instellingen, organisaties, bedrijven) in de pre-trial en gerechtelijke procedures.
 2. Burgers( hun wettelijke vertegenwoordigers) hebben het recht om persoonlijk in beroep te gaan bij de instelling of om een ​​schriftelijk beroep of klacht in te dienen( claim).
 3. Directeur( hoofd) van de organisatie voert een persoonlijke ontvangst uit van ontvangers van sociale diensten( hun wettelijke vertegenwoordigers).Persoonlijke ontvangst wordt op afspraak uitgevoerd.
 4. Record burgers( hun wettelijke vertegenwoordigers) wordt uitgevoerd bij een persoonlijk bezoek of telefonisch voeren door middel van de telefoonnummers die op de website worden geplaatst en informatiestands Enterprise.
 5. Bijzondere financiële instellingen schrijven naar aanvragers Magazine op persoonlijk onthaal , de aanvrager van de datum, tijd, plaats, receptie, positie, naam, voornaam en familienaam van de persoon die de receptie op de hoogte.
 6. bij de omgang met burgers( hun wettelijke vertegenwoordigers) bij het schrijven periode van de klacht mag niet meer dan 30 kalenderdagen vanaf de datum van registratie van een dergelijke behandeling. In uitzonderlijke gevallen( ook wanneer de beslissing over de audit), evenals in het geval van het doorsturen van het verzoek aan andere overheidsinstanties, lokale overheden en andere functionarissen te verkrijgen die nodig is voor de behandeling van de aanvraag documenten en materialen om de directeur van de Organisatie het recht om de termijn van behandeling van de aanvraag niet meer uit te breidendan gedurende 30 werkdagen, waarbij de burger( zijn wettelijke vertegenwoordiger) wordt geïnformeerd over de verlenging van de termijn voor behandeling van zijn beroep.
 7. burger( wettelijke vertegenwoordiger) in zijn schriftelijke verklaring( klacht) op een verplichte basispunten, of de naam van het bedrijf waarin stuurt een schriftelijk verzoek, of de naam, voornaam en familienaam van de betrokken ambtenaar, of de positie van de persoon evenals uw naam,voornaam( laatste - indien beschikbaar), de volledige naam van de juridische entiteit, adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden, kennisgeving forwarding behandeling, presenteert de essentie van de voorstellen, verzoeken en klachten,zet een persoonlijke handtekening en datum.
 8. Naar aanleiding van de klacht van de beslissing om de eisen van de burger( wettelijke vertegenwoordiger) voldoen of om de klacht af te wijzen. Een schriftelijk antwoord met de resultaten van de behandeling van het beroep wordt aan de burger( zijn wettelijke vertegenwoordiger) gezonden.
 9. Als u niet de naam van de burger( wettelijke vertegenwoordiger) in een schriftelijke verklaring opgeeft, stuurde een beroep en de mailing-adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden, wordt de respons op de behandeling niet gegeven.
 10. Een burger( zijn wettelijke vertegenwoordiger) heeft het recht om beroep aan te tekenen tegen beslissingen die zijn genomen tijdens het verrichten van openbare diensten, het handelen of nalaten van functionarissen, instellingen in de rechtbank.
 • telefoonnummers::
 • burger( wettelijke vertegenwoordiger) kan een schending van de rechten en rechtmatige belangen, onwettige besluiten, handelingen of nalatigheid van ambtenaren of onjuiste gedrag van schending van de beroepsethiek te melden 8( 854- 63) -55-12-34, 8( 854- 63) -55-22-35,
 • op de officiële web-portal "Aanbieders van sociale diensten veld Name", in paragraaf van het Burgerlijk Wetboek( SBD, ANO) CO "Naam centrum van sociale diensten" in "Workingmet oproepen ";
 • op de website( naam van het websiteadres) kunt u een opmerking achterlaten in elke publicatie;
 • per e-mail van de instelling: de naam van het adres;
 • schriftelijk. Om dit te doen, is het noodzakelijk om de brief persoonlijk naar het adres te brengen: Centrale regio, Dorpsdistrict, Nekhai-Hun dorp, De eerste kosmonaut, d.187( ontvangst van de documenten elke dag 8,30-17,30, lunchpauze - 12,00-13,00, behalve op zaterdag en zondag) of per post aan het adres van de Organisatie: 432.156, Central Region, Village gebied, dorp Nekhay-Hunstr. De eerste kosmonaut, d.187, SCU( GBU, ANO) SO "Naam van de SSNS" .

Het bericht van de aanvrager moet de volgende informatie bevatten:

 • de achternaam, voornaam, familienaam van de burger( naam van de rechtspersoon) waarnaar het bericht is verzonden, zijn woonplaats of verblijf;
 • naam van de instelling, functie, achternaam, voornaam en familienaam van de specialist( indien informatie beschikbaar is), de beslissing waarvan de actie( niet-handelen) in strijd is met de rechten en wettelijke belangen van de ontvanger van de dienst( haar wettelijke vertegenwoordiger);
 • is de essentie van de geschonden rechten en legitieme belangen, illegale beslissing, actie( inactiviteit);
 • informatie over de methode om de ontvanger van de dienst( zijn wettelijke vertegenwoordiger) te informeren, de maatregelen die zijn genomen op basis van de resultaten van zijn communicatie,
 • -datum, de handtekening van de burger( indien mogelijk).

Gratis voorbeeld van de klachtenprocedure voor de kwaliteit van diensten 2017 kan hier worden gedownload. ..

Gebruik de voorbeelden van documenten voor uw gezondheid en plezier, wees blij! Hartelijke groeten aan u uit het beste dorp in Nekhai-Hun, samen met hem 2017!


Schrijf Je In Voor Onze Nieuwsbrief

Pellentesque Dui, Non Felis. Maecenas Man